ลงทะเบียน
กรุณาเพิ่มชื่อ - นามสกุลที่จะปรากฎในใบรับรองเมื่อท่านสำเร็จหลักสูตรกรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานและระเบียบข้อตกลงต่างๆ
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ
            - เหมาะสำหรับผู้บริหาร พนักงาน นักเรียน นักศึกษา
ระยะเวลาการเรียน
            - ท่านสามารถเข้าเรียน และสอบได้ไม่เกิน 45 วัน นับจากวันที่กดเริ่มเรียน
            - สามารถเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้ ตลอด 24 ชม. 
            - ถ้าเกิน 45 วันจะต้องทำการสั่งซื้อคอร์สใหม่
            - ในการทำข้อสอบ ผู้อบรมจะมีเวลาในการทำข้อสอบ 45 นาที 
              โดยมีข้อสอบปรนัย 15 ข้อ (15 คะแนน) เกณฑ์ผ่าน 10 ข้อ (10 คะแนน) 
              โดยระบบจะทำการประมวลผลสอบให้อัตโนมัติ