ลงทะเบียนเรียนแบบกลุ่ม

กรุณาอ่านเงื่อนไขการใช้งานและระเบียบข้อตกลงต่างๆ
การลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้ระบบ
 
เหมาะสำหรับ ตัวแทนองค์กร ฝ่ายบุคคล ผู้บริหาร เพื่อจัดหาสูตรฝึกอบรม
        การลงทะเบียนภายในระบบ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้  
1. การลงทะเบียนสำหรับกลุ่ม ที่ไม่ได้เป็นอยู่ในรูป ของนิติบุคคล เป็นการรวมกลุ่มเพื่อซื้อหลักสูตรในราคาได้ส่วนลด  
2. การลงทะเบียนสำหรับนิติบุคคล