หลักสูตรออนไลน์


ISO 45001:2018 ; Internal Audit


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ข้อกำหนด ISO 45001:2018 และการประยุกต์ใช้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


หลักสูตรการจัดทำเอกสาร สำหรับ ISO 9001:2015


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เอกสาร สำหรับ ISO 9001:2015


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


IQA for IATF 16949:2016


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


IEA for ISO 14001:2015


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


IQA for ISO 9001:2015


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ISO 13485 :2016 ระบบบริหารคุณภาพสำหรับเครื่องมือแพทย์


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


QMR for ISO 9001: 2015


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ข้อกำหนดมาตรฐานแรงงานไทย 8001-2553


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ข้อกำหนด IATF 16949:2016 และการประยุกต์ใช้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


Risk Assessment การประเมินความเสี่ยง


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


Documentation and Data Control Technique


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


CODEX GMP & HACCP


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ข้อกำหนด ISO 14001:2015 และการประยุกต์ใช้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ข้อกำหนด ISO 9001:2015 และการประยุกต์ใช้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท


ISO 19011:2011 Internal Auditor


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือ 950.00 บาท