ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เอกสาร สำหรับ ISO 9001:2015สั่งซื้อบทเรียนนี้


ราคาพิเศษจาก 1,950.00 เหลือเพียง 950.00 บาท


รายละเอียด

ตัวอย่างการประยุกต์ใช้เอกสาร สำหรับ ISO 9001:2015

 • เนื้อหาหลักสูตร

 •                 4.1 Identification Context

                  4.2 Interested Parties  

                  6.1 Criteria Risk assessment

 • ระยะเวลาการเรียน

 •           ท่านสามารถเข้าเรียนได้ 45 วัน โดยเข้าเรียนกี่ครั้งก็ได้

 • การสอบ

 •           ไม่มีการสอบ

 • อัตราค่าเรียน

 •           1     ท่าน   ราคา    950  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         2-4   ท่าน    ราคา   750  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        5-10  ท่าน    ราคา   550  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •         11    ท่าน    ราคา   450  บาท/ท่าน/คอร์ส

 •        **** ราคานี้ไม่รวม VAT 7 % *****

 • ประกาศนียบัตร

 • **** ไม่มีใบรับรอง*****