เกี่ยวกับเรา

      บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเท็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ก่อตั้งขึ้นในเดือนเมษายน 2543 บริษัทของเรามีบุคลากรที่มากด้วยประสบการณ์ในธุรกิจด้านการตรวจประเมิน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้รับบริการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดจากเรา 
      ปัจจุบัน URS มีการรับรองครอบคลุมหลากหลายมาตรฐาน ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ยังได้รับการรับรองจากองค์กรระดับสากล อาทิ UKAS และ IATF เราให้บริการในหลายรูปแบบทั้งการตรวจประเมินการปฏิบัติตามข้อกำหนด (Compliance Audit)  
      การตรวจประเมินตามข้อกำหนดลูกค้า(Second Party Audit) การฝึกอบรม(Training) เราเป็น 1 ใน กว่า 40 สาขาทั่วโลก โดย URS มีการก่อตั้งตั้งแต่ พฤษภาคม ค.ศ 1994 ซึ่งเป็นเวลายาวนานในการดำเนินธุรกิจการรับรองระบบมาตรฐาน ทำให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้กับองค์กรของท่าน