ช่องทางชำระเงิน


ชื่อบัญชี : บริษัท ยูไนเต็ด รีจิสตร้า ออฟ ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด


ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนรัตนาธิเบศร์

หมายเลขที่บัญชี 058-0-58563-6