วิธีการชำระเงิน

วิธีการแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านบัญชีธนาคารหรือทาง ATM

1.     ข้อมูลบัญชีธนาคารที่สามารถชำระได้ในหัวข้อ ช่องทางชำระเงินจากนั้นกด “ยืนยันการชำระเงิน”

2.     กรอกเลขที่ใบแจ้งหนี้ (invoice) หรือเลือกเลขที่ใบแจ้งหนี้(invoice) ที่ “ตรวจสอบเลข invoice”เลือกเลขที่ invoice ที่ต้องการแจ้งยอดชำระ กด “เลือก”

3.     กรอกข้อมูลการชำระเงินให้ครบถ้วนจำนวนเงินที่ชำระเข้ามา วัน – เวลาที่ทำการชำระเงิน กดเลือกธนาคารที่รับโอนชำระค่าหลักสูตร

4.     แนบไฟล์ภาพหลักฐานการชำระเงินเช่น ภาพถ่ายสลิป, ภาพหลักฐานการโอนเป็นต้น กดที่ “เลือกไฟล์” เลือกไฟล์หรือรูปภาพ กด “upload

5.     หากไม่สะดวกแจ้งยืนยันการชำระเงินผ่านทางเว็บไซต์ สามารถส่ง หลักฐานการชำระเงิน ได้ทางอีเมล์ urs-society@ursthailand.com หรือส่งแฟกซ์ 02-526-6610


หากมีข้อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ โทรศัพท์ 02-969-7720 แฟกซ์ 02-526-6610